Kineziterapijske vježbe

PRO ACTIVE CENTAR

TTS Sport Centar predstavlja poseban dio TTS Sport centra koji nudi usluge kineziterapije za  rehabilitaciju mišićno-zglobnog sustava.

Sve terapijske programe provode isključivo diplomirani kineziterapeuti ili fizioterapeuti, a ne osobe s tečajem!

TTS SPORT CENTAR surađuje s velikim brojem vrhunskih ortopeda, fizijatara i fizioterapeuta koji su nas prepoznali kao ozbiljne partnere za kvalitetnu i ubrzanu rehabilitaciju njihovih pacijenata.

U 2016 godini TTS Sport centar opremio je poseban prostor za provođenje tretmana kineziterapija sa svim potrebnim rekvizitima.

Kineziterapeuti TTS Sport centra se više puta godišnje dodatno educiraju u zemlji i inozemstvu putem seminara i edukacija kako bi usluge bile u skladu s najnovijim i najnaprednijim svjetskim trendovima u kineziterapiji.

TTS KINEZITERAPIJA

Kontroliranim treningom do oporavka

Kineziterapija (grčke riječi kinein – kretati se, kinezis – pokret) je dio fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhu liječenja, s ciljem uspostavljanja optimalnog funkcioniranja dijelova i organizma u cjelini.

Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijih aspekata medicinske rehabilitacije. Bavi se primjenom sistematiziranih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog sustava.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorištavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa naglaskom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvaća aktivne i pasivne vježbe.

Aktivne vježbe se dijele na:

 • aktivne potpomognute
 • aktivne nepotpomognute
 • aktivne vježbe sa otporom.

Ona se primjenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.
U izvođenju jednog pokreta sudjeluje više anatomskih struktura:

 • koštani sistem
 • zglobovi
 • mišići
 • periferni nervni sistem
 • centralni nervni sistem

Još veći značaj kinezi terapija dobiva upravo zbog toga što pokret dovodi do angažiranja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog i dr.
Zato je danas kineziterapija obavezan dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sustava (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika

KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a provodi je kineziterapeut ili viši fizioterapeut uz nadzor doktora. Doziranje kineziterapije zahtijeva poznavanje općeg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta…).

Terapijski efekti kineziterapije su:

 • povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • poboljšanje  funkcije  kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog  sistema i organa za probavu
 • poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
 • stvaranje pravilne sheme pokreta i motoričke aktivnosti

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u TTS Sport centru  su:

 • kineziterapija posle prijeloma kosti, sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura
 • kineziterapija za cervikalni sindrom
 • kineziterapija za neuromuskularne bolesti – multipla skleroza, poliomijelitis, cerebralna paraliza…
 • kineziterapija za lumbalni sindrom
 • kineziterapija  kod  perifernih artroza  (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
 • vježbe za osteoporozu
 • korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
 • vježbe za skoliozu, kifozu i lordozu
 • vježbe za korekciju spuštenih stopala
 • vježbe disanja i relaksacije
 • edukacija zaštitnih položaja i pokreta

 

ostalaponuda

Odlični uvjeti za gotovo sve dvoranske sportove i različite usluge sportske rekreacije, sportske pripreme amaterskih i profesionalnih sportaša, rehabilitacije, zabave i zdravog života za djecu i odrasle.

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak 08:00 – 22:00

Subota – 09.00 – 13.00

Nedjeljom i praznikom recepcija ne radi.

Adresa

Ognjena price 34, Varaždin

Telefon

+385 42 490 850